Islandsbanki hf.: Fyrsta árshlutauppgjör 2017

11.05.2017 - Kauphöll

Fyrsta árshlutauppgjör Íslandsbanka 2017

Helstu niðurstöður á fjórðungnum:

 • Hagnaður bankans af reglulegri starfsemi var 3,5 ma. kr., sem er sambærilegt við fyrsta fjórðung ársins 2016.
 • Arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi miðað við 15% eiginfjárþátt 1 (CET1) var 10,6% á fjórðungnum, samanborið við 9,4% á 1F16.
 • Hagnaður eftir skatta var 3,0 ma. kr. samanborið við 3,5 ma. kr. á 1F16. Hagnaðurinn á 1F17 stafar einkum af sterkum grunntekjum. Arðsemi eigin fjár var 7,0% á 1F17, samanborið við 6,9% á sama tímabili 2016.
 • Hreinar vaxtatekjur voru 7,4 ma. kr. (1F16: 7,5 ma. kr.), sem samsvarar 2,0% lækkun. Vaxtamunur var 2,9% (1F16: 2,9%).
 • Hreinar þóknanatekjur voru 3,3 ma. kr. á fjórðungnum, samanborið við 3,1 ma. kr. 1F16, sem er 4% hækkun milli ára.
 • Stjórnunarkostnaður var 6,4 ma. kr. á 1F17, sem er 1,5% lækkun frá 1F16.
 • Kostnaðarhlutfall var 60,1% (1F16: 59,0%). Bankaskattur og einskiptiskostnaður eru undanskilin við útreikning kostnaðarhlutfalls.
 • Heildareignir voru 1.029 ma. kr. (des16: 1.048 ma. kr.). Útlán til viðskiptavina og lausafjársafn voru samtals 96% af efnahagsreikningnum.
 • Útlán til viðskiptavina jukust um 2,3% (15,7 ma. kr.) eða í 703 ma. kr. Ný útlán á fjórðungnum voru 46 ma. kr. og dreifðust vel á mismunandi útlánaeiningar bankans.
 • Gæði eignasafn bankans heldur áfram að batna, en hlutfall lána með vanskil umfram 90 daga eða með virðisrýrnun var 1,6% (des16: 1,8%).
 • Innlán frá viðskiptavinum lækkuðu um 4,5% eða 27 ma. kr. frá árslokum 2016.
 • Eiginfjárhlutfall var 23,1% (des16: 25,2%) og eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) var 22,8% (des16: 24,9%).
 • Lausafjárstaða bankans er áfram sterk og umfram kröfur eftirlitsaðila og innri viðmið. Við lok mars 2017 var lausafjárhlutfallið (LCR) 181% (des16: 187%) og fjármögnunarhlutfallið (NSFR) var 121% (des16: 123%).
 • Vogunarhlutfall (e. leverage ratio) var 15,5% við lok fjórðungsins samanborið við 16% við lok árs 2016, sem telst afar hóflegt.
 • Íslandsbanki er eini bankinn á Íslandi með lánshæfismat frá tveimur alþjóðlegum lánshæfismatsfyrirtækjum. Í janúar 2017 hækkaði Fitch mat sitt í BBB/F3 með stöðugum horfum og í október 2016 hækkaði S&P mat sitt í BBB/A-2 með jákvæðum horfum.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

Grunnrekstur bankans er áfram stöðugur, en vaxta- og þóknanatekjur standa að baki um 97% af tekjum bankans. Arðsemi eigin fjár af reglulegum rekstri var 10,6%, samanborið við 9,4% á 1F16. Samþykkt var á aðalfundi bankans í mars að greiða út 10 milljarða króna af hagnaði ársins 2016 í arð til hluthafa. Lausa- og eiginfjárhlutföll eru áfram sterk og vogunarhlutfall var áfram hóflegt eða 15.5%. 

Afnám fjármagnshafta sem tilkynnt var um í mars var stórt skref fyrir íslenskt efnahagslíf. Lánshæfismatseinkunnir ríkissjóðs Íslands hækkuðu í kjölfarið og eins lánshæfismatseinkunnir Íslandsbanka sem standa nú í BBB frá bæði Standard & Poor’s og Fitch Ratings.
Það er ánægjulegt að sjá rekstur og starfsemi bankans færast í eðlilegra horf. Ný útlán voru 46 ma. kr. á fjórðungnum og dreifðust vel á milli viðskiptavinahópa bankans. Þóknanatekjur hækka um 4% á milli ára, fyrirtækjaráðgjöf bankans hefur lokið stórum verkefnum undanfarið hér heima og erlendis. Við merkjum einnig aukningu á áhuga innlendra og erlendra aðila á áhættuvörnum tengdum vöxtum og gjaldeyri.
Einstaklingar og fyrirtæki mega nú fjárfesta í erlendum verðbréfum án takmarkana. Hjá VÍB, eignastýringarþjónustu Íslandsbanka, er hægt að kaupa í sjóðum sem fjárfesta eingöngu á erlendum mörkuðum. Í netbanka geta viðskiptavinir bankans nú einnig keypt gjaldeyri fyrir íslenskar krónur og framkvæmt erlendar greiðslur.
Í apríl voru útibúin á Kirkjusandi og Suðurlandsbraut sameinuð undir heitinu Laugardalur sem er í dag stærsta fyrirtækja- og einstaklings útibú Íslandsbanka. Eftir þessa breytingu starfrækir Íslandsbanki 14 útibú og telst áfram vera með hagkvæmasta útibúanetið á Íslandi. Samhliða heldur stafræn vegferð bankans áfram og ánægja viðskiptavina eykst, en viðskiptavinir Íslandsbanka eru ánægðastir samkvæmt niðurstöðu Íslensku ánægjuvogarinnar og fjórða árið í röð er bankinn efstur á bankamarkaði.

Fjárfestafundur á ensku

Markaðsaðilum er boðið upp á símafund kl. 13.00 á ensku. Farið verður yfir helstu atriði í íslenskum efnahagsmálum og afkomu bankans. Vinsamlegast skráið ykkur á símafundinn með að senda póst á ir@islandsbanki.is. Fundargögn og aðgangsorð vegna símafundar verða send út til skráðra aðila 2 tímum fyrir fundinn.
Öll gögn má nálgast á vef fjárfestatengsla www.islandsbanki.is/fjarfestatengsl.
Upplýsingar um fjárhagsdagatal bankans og þögul tímabil má finna hér: http://www.islandsbanki.is/um-islandsbanka/fjarfestatengsl/fjarhagsdagatal/.

Myndband

Hér má sjá myndband þar sem Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka segir frá uppgjörinu:

 

Nánari upplýsingar

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall