Íslandsbanki gefur út áhættuskýrslu

31.03.2015
Íslandsbanki hefur nú gefið út áhættuskýrslu fyrir árið 2014. Skýrslan veitir markaðsaðilum upplýsingar sem ætlað er að auka skilning á áhættustýringu bankans og eiginfjárstöðu hans. Í skýrslunni kemur meðal annars fram að Íslandsbanki uppfyllti allar innri og ytri kröfur um áhættumörk á árinu 2014. Lausafjár- og eiginfjárstaða bankans er sterk og er bankinn því vel búinn undir mögulegt afnám fjármagnshafta.

Lítil vanskil í evrópskum samanburði

Gæði lánasafnsins hafa aukist samfara því að fleiri viðskiptavinir hafa lokið fjárhagslegri endurskipulagningu og hafa vanskilahlutföll lækkað umtalsvert á árinu. Íslandsbanki kemur vel út í  samanburði við evrópska banka en samkvæmt skilgreiningu Evrópska bankaeftirlitsins (EBA) á vanskilum þá var staða Íslandsbanka orðin sambærileg besta þriðjungnum í evrópsku bankakerfi í árslok 2014.  


Netárásir aukast 

Á árinu 2014 voru 334 rekstraratvik skráð hjá bankanum en í fæstum tilvikum höfðu þau atvik sem skráð voru í för með sér fjárhagslegt tap fyrir bankann. Aukning var í tilkynntum atvikum í flokknum „Ytri svik“ en aukninguna má aðallega rekja til aukins eftirlits og fjölgunar í skráðum kreditkortasvikum.  Auk þessa má sjá aukningu í fjölda netárása en ekkert tap var skráð vegna slíkra árása árið 2014. 

Regluverk og rekstrarumhverfi

Lykilhagstærðir benda til þess að staða efnahagslífsins sé góð en yfirstandandi kjarasamningar og mögulegt afnám fjármagnshafta skapa óvissu fyrir hagkerfið til skemmri tíma litið. Innleiðing tilskipunar Evrópusambandsins um eiginfjárkröfur (CRV IV) mun reyna mjög á löggjafar- og eftirlitsaðila hér á landi, bæði vegna stjórnarskrárákvæða og umfangs þeirra breytinga sem gera þarf á núgildandi lögum til að tryggja gagngera heildarinnleiðingu í íslenska löggjöf. 

Sverrir Örn Þorvaldsson, framkvæmdastjóri Áhættustýringar:
„Íslandsbanki vinnur stöðugt að því að bæta innviði sína við stýringu áhættu og mat á eiginfjárþörf. Áhættuskýrslan veitir innsýn inn í þær aðferðir sem bankinn beitir við mat á áhættu sem og fjölmarga þætti í áhættumynstri og áhættustýringu bankans. Skýrslan endurspeglar það gagnsæi sem Íslandsbanki leggur áherslu á í störfum sínum. Í skýrslunni kemur fram að bankinn uppfyllti bæði innri viðmið sem og viðmið laga og reglna um áhættusnið í lok árs 2014. Eiginfjárstaða bankans er sterk í samanburði við innlendar og evrópskar fjármálastofnanir og bankinn er vel undir það búinn að takast á við fyrirhugaðar breytingar á alþjóðlegum reglum.“

Hér má finna skýrsluna í heild sinni. 

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall