Islandsbanki hf. : Ársuppgjör 2013

20.02.2014 - Kauphöll

Helstu niðurstöður

 • Afkoma bankans eftir skatta var jákvæð um 23,1 ma. kr. árið 2013 (4F13: 7,7 ma. kr.) samanborið við 23,4 ma. kr. árið 2012 (4F12: 7,2 ma. kr.).
 • Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 14,7% á árinu (4F13: 19,5%) samanborið við 17,2% árið 2012 (4F12: 19,7%). Lækkun arðsemi milli ára skýrist fyrst og fremst af hækkun eigin fjár sem nemur 14,4% milli ára. 
 • Eiginfjárhlutfall var áfram sterkt eða 28,4% (2012: 25,5%) og eiginfjárhlutfall A (Tier 1) var 25,1% (2012: 22,0%). 
 • Hreinar vaxtatekjur námu 28,4 ma. kr. (2012: 32,9 ma. kr.) sem er lækkun um 13,7% milli ára. Vaxtamunur var 3,4% (4F13: 3,1%) og fer lækkandi samhliða því að afföll á lánasafni sem keypt var frá Glitni fara úr bókum bankans.
 • Hreinar þóknanatekjur námu í 10,4 ma. kr. á árinu (4F13: 2,8 ma. kr.) samanborið við 9,5 ma. kr. árið 2012 (4F12: 2,8 ma. kr.). Hækkunin er um 10% á milli ára og má að mestu rekja til viðskiptabanka, eignastýringar og dótturfélaga bankans.
 • Kostnaðarhlutfall var 58,5% (2012: 53,8%). 
 • Skattar og gjöld greidd til ríkis og stofnana námu samtals 12,4 ma. kr. á árinu, samanborið við 9,2 ma. kr. 2012, sem er hækkun um 34% á milli ára.
 • Virðisbreyting útlána og krafna var jákvæð um 16,3 ma. kr. á árinu (2012: 5,7 ma. kr.), en tekjufærsla vegna endurmats eigna var mun hærri en sértæk virðisrýrnun á árinu.
 • Frá stofnun bankans hafa um 35.500 einstaklingar og um 4.100 fyrirtæki fengið afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum sem nema um 548 ma. kr. 
 • Endurskipulagning gengur vel, hlutfall lána í endurskipulagningu var 8% (des. 2012: 14%), meira en 90 daga vanskil voru 4% (des. 2012: 8%).
 • Heildareignir voru 866 ma. kr. við lok árs 2013 (2012: 823 ma. kr.) en útlán til viðskiptavina hækkuðu um 3% á seinni árshelmingi. 
 • Heildarinnlán voru 519 ma. kr. (2012: 509 ma. kr.). 

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

„Árið 2013 var gott ár hjá Íslandsbanka og má segja að við höfum uppskorið árangur þeirra miklu og góðu vinnu sem starfsmenn á öllum sviðum bankans hafa lagt af mörkum á undanförnum árum. 

Auknar álögur á bankann draga úr hagnaði og var greiddur bankaskattur 2,3 milljarðar á árinu. Samtals greiddi Íslandsbanki 12,4 milljarða í skatta og gjöld til hins opinbera ásamt eftirlitsgjöldum.

Við sjáum aukin umsvif í atvinnulífinu en ný útlán á árinu 2013 námu um eitthundrað milljörðum króna og allt bendir til að fyrirtæki og einstaklingar hafi meira svigrúm til fjárfestinga en áður. Við höfum lagt áherslu á aukningu þóknanatekna sem skilaði sér í 10% aukningu þóknanatekna á milli ára en þær námu 10,4 milljörðum samanborið við 9,5 milljarða árið 2012. Íslandsbanki var fremstur í miðlun hlutabréfa á árinu og er leiðandi í skráningu hlutafélaga á markað.

Góð framvinda hefur verið í hagræðingarverkefnum innan bankans en hins vegar litast uppgjörið af einskiptisliðum, bæði í tekjum og kostnaði.

Við höfum lagt mikla áherslu á að fjölga stoðum í fjármögnun bankans með góðum árangri. Aðgengi að erlendum fjármagnsmörkuðum gerir okkur betur í stakk búin til að styðja við viðskiptavini okkar sem stunda alþjóðleg viðskipti og þarfnast fjármögnunar í erlendri mynt.

Kannanir sýna ítrekað að bæði einstaklingar og fyrirtæki, telja bankann vera í fararbroddi og vera leiðandi í þjónustu í dag. Þessar niðurstöður gleðja okkur mikið og hvetja okkur til að gera sífellt betur.“

Fjárfestakynning í Reykjavík

Síðar í dag kl. 16.00 munu Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, og Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri, kynna afkomu bankans á opnum fjárfestafundi og svara fyrirspurnum. Fundurinn fer fram á íslensku og er haldinn í höfuðstöðvum bankans að Kirkjusandi. Skrá mig.

Símafundur á ensku

Boðið verður upp á símafund fyrir markaðsaðila síðar í dag kl. 13. Fundurinn fer fram á ensku og farið verður yfir helstu atriði í íslenskum efnahagsmálum og afkomu bankans. Nauðsynlegt að gestir skrái sig ir@islandsbanki.is. Fundargögn og aðgangsorð vegna símafundar verða send út til skráðra aðila stuttu fyrir fundinn.

Allar kynningar og gögn er tengjast afkomu bankans má finna á www.islandsbanki.is/fjarfestatengsl.

Hér má sjá myndband þar sem Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka segir frá uppgjörinu:

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall