Afkoma Íslandsbanka á fyrsta árshelmingi 2012

30.08.2012 - Kauphöll

Yfirlit yfir helstu niðurstöður: 

  • Hagnaður eftir skatta var 11,6 milljarðar samanborið við 8,1 milljarð á fyrsta árshelmingi 2011.
  • Hagnaður eftir skatta af reglulegri starfsemi, þ.e. hagnaður eftir frádrátt einskiptiskostnaðar, s.s. hreinnar virðisbreytingar á lánabókinni, gangvirðisbreytinga vegna breyttra reikningsskilaaðferða, kostnaðar sem tengist sameiningunni við Byr og virðisrýrnunar viðskiptavildar og nettó hagnaðar vegna aflagðrar starfsemi, var 7,2 milljarðar á árshelmingnum, samanborið 7,7 milljarða á sama tímabili í fyrra. 
  • Nettó tekjufærsla vegna endurmats lánasafnsins var jákvæð um 2,1 milljarð á fyrsta árshelmingi, samanborið við gjaldfærslu upp á 255 milljónir á sama tímabili í fyrra. 
  • Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 17,9% á tímabilinu, samanborið við 12,9% á fyrsta árshelmingi 2011. Arðsemi tímabilsins af reglulegri starfsemi var 11,1% á þessum árshelmingi, samanborið við 12,4% sama tímabili árið 2011. 
  • Um 18.700 einstaklingar og um 3.200 fyrirtæki hafa fengið afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum frá stofnun bankans sem nemur um 394 milljörðum króna. 
  • Heildareignir við lok fyrsta árshelmings námu 789,9 milljörðum, samanborið við 792,4 milljarða í lok mars 2012. 
  • Heildarinnlán við lok fyrsta árshelmings námu 499,8 milljörðum, samanborið við 509,3 milljarða við lok mars 2012. 
  • Vaxtamunur var 4,0% á fyrsta árshelmingi, samanborið við 4,8% fyrir sama tímabil 2011.
  • Tveir nýir flokkar sértryggðra skuldabréf voru seldir til breiðs hóps fagfjárfesta á fyrsta árshelmingi að heildarfjárhæð 3,3 milljörðum króna sem voru síðar stækkaðir í 4,8 milljarða. Heildarútgáfa sértryggðra skuldabréfa stendur nú í 8,8 milljörðum króna.
  • Eigið fé nam 135,5 milljörðum í lok tímabilsins, sem er hækkun um 10% frá árslokum 2011. Eiginfjárhlutfall var 23,5% í lok tímabilsins, sem er töluvert umfram það 16% lágmark sem FME setur bankanum.
Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka

„Hálfsársuppgjörið endurspeglar vel fjárhagslegan styrk bankans. Íslandsbanki skilar góðri arðsemi, lausafjárstaða er mjög sterk og eiginfjárhlutfall bankans er, líkt og fyrr, vel yfir lágmarkskröfum Fjármálaeftirlitsins.

Þóknanatekjur bankans hafa aukist um 47% á milli ára sem má rekja til sameiningar Íslandsbanka og Byrs, innkomu Borgunar í samstæðuna auk þess sem umsvif hafa aukist á verðbréfamörkuðum. Sameiningin hefur hinsvegar einnig haft í för með sér einskiptiskostnað sem endurspeglast í hærri kostnaðarhlutföllum. Við gerum ráð fyrir að samlegðaráhrifin af sameiningunni verði komin að fullu fram á næsta ári. 

Útlánaeftirspurn fer vaxandi og hafa ný útlán til einstaklinga og fyrirtækja aukist á tímabilinu. Þá hefur ERGO, fjármögnunarþjónusta Íslandsbanka, veitt jafn mikið af nýjum útlánum á fyrsta helmingi þessa árs og allt síðasta ár. 

Verkefnastaða tengd markaðsviðskiptum og fyrirtækjaráðgjöf er sterk og allt stefnir í að þau verkefni muni hafa jákvæð áhrif á þróun og uppbyggingu hlutabréfa- og fjármálamarkaðar á næstu misserum. Íslandsbanki seldi 10,29% hlut í Icelandair Group hf. á tímabilinu en það samræmist stefnu okkar að minnka eignarhluti í félögum óskyldum rekstri. 

Sú jákvæða þróun sem virðist eiga sér stað í íslensku atvinnulífi er ánægjuleg en það er þó mikilvægt að hafa í huga að ástandið er brothætt. Þar ráða erlendar markaðsaðstæður miklu auk þess sem ýmsir óvissuþættir eru enn fyrir hendi hér á landi.“

Nánari upplýsingar

Fréttatilkynning

Afkomukynning

Árshlutareikningur

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall