Afkoma Íslandsbanka fyrstu þrjá ársfjórðunga 2011

07.12.2011 - Uppgjör
 • Arðsemi eiginfjár 11,9%,reiknað á ársgrundvelli, sem er í takti við arðsemiskröfu Bankasýslu ríkisins og annarra eigenda.
 • Eiginfjárhlutfallið í lok tímabilsins var 28,8% sem er töluvert hærra en það 16% lágmark sem FME setur bankanum.
 • Skattar og opinber gjöld tímabilsins áætluð um 4.143 m. kr.
 • Heildarafskriftir og eftirgjafir til einstaklinga og fyrirtækja frá stofnun bankans nema um 280 milljörðum króna.
 • Um 17.700 einstaklingar og 2700 fyrirtæki hafa fengið afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum.

Afkoma Íslandsbanka fyrstu þrjá ársfjórðunga ársins var samkvæmt árshlutareikningi jákvæð um 11.346 milljónir króna. Eiginfjárhlutfall bankans var í lok tímabilsins 28,8% sem er töluvert hærra en það 16% lágmark sem FME hefur sett bankanum. Arðsemi eiginfjár var 11,9% sem er í takti við þá arðsemiskröfu sem Bankasýsla ríkisins gerir til þeirra fjármálafyrirtækja sem stofnunin á eignarhluti í [1]. Áætluð opinber gjöld tímabilsins nema um 4.143 milljón króna. Þar af nam áætlaður tekjuskattur um 3.097 m.kr., atvinnutryggingagjald 537 m.kr., bankaskattur um 162 m.kr. og nýr skattur til að fjármagna vaxtabætur vegna húsnæðislána 347 m.kr.

Rekstrarreikningur

 • Hagnaður bankans nam 11.346 m. kr. eftir skatta en var 13.151 m. kr. fyrir sama tímabil í fyrra.
 • Hreinar vaxtatekjur námu 24.151 m. kr. samanborið við 25.747 m. kr. fyrir sama tímabil árið áður. Lækkun vaxtatekna skýrist m.a. af lækkuðu vaxtastigi milli ára.
 • Hreinar þóknanatekjur námu 4.366 m. kr. samanborið við 5.234 m. kr. fyrir sama tímabil árið áður. Lækkun þóknanatekna á milli ára skýrist að mestu leyti af brotthvarfi dótturfélagsins Borgunar úr samstæðu.
 • Áætlaðir skattar og opinber gjöld tímabilsins námu 4.143 m. kr. Þar af nam áætlaður tekjuskattur 3.097 m.kr., atvinnutryggingagjald 537 m.kr., bankaskattur 162 m.kr. og nýr skattur til að fjármagna vaxtabætur vegna húsnæðislána 347 m.kr.
 • Nettó gjaldfærsla vegna endurmats lánasafnsins nam 831 m. kr. samanborið við 2.240 m.kr. tekjufærslu á sama tímabil árið áður.
 • Gengishagnaður tímabilsins nam 408 m. kr. samanborið við 2.354 m. kr. gengistap fyrir sama tímabil árið áður.
 • Gjaldfært iðgjald á tímabilinu í Tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta var 684m. kr. Ekki er gjaldfært vegna framtíðarskuldbindinga við sjóðinn.
 • Kostnaðarhlutfall tímabilsins fyrir samstæðuna var 50,6% samanborið við 42,0% á sama tímabili árið áður. Kostnaðarhlutfall móðurfélags var 46,9% á tímabilinu.
 • Heildarlaunakostnaður samstæðunnar nam 7.109 m. kr. samanborið við 6.691 m. kr. fyrir sama tímabil í fyrra. Hækkunin er að stórum hluta tilkomin vegna almennra launahækkana í tengslum við kjarasamninga og fjölgun starfsmanna í tengslum við verkefni er varða fjárhagslega endurskipulagningu útlána.
 • Meðal stöðugildi samstæðunnar á tímabilinu voru 1.322 samanborið við 1.080 á sama tímabili árið áður. Aukninguna má að mestu leyti rekja til dótturfélaga sem eru í söluferli, má þar m.a. nefna Jarðboranir hf.

Efnahagsreikningur

 • Heildarstærð efnahagsreiknings í lok september var 679 ma. kr. og hefur lítið breyst frá árslokum 2010.
 • Arðsemi eigin fjár fyrir tímabilið var 11,9% samanborið við 17,8% á sama tímabili árið áður. Lækkunin skýrist m.a. af hærri eiginfjárstöðu og lækkuðu vaxtastigi. Arðsemishlutfallið er í takti við arðsemiskröfu Bankasýslu ríkisins og annarra eigenda.
 • Eiginfjárhlutfall (total capital ratio) í lok september nam 28,8% en það lágmark sem FME hefur sett bankanum er 16%. Eiginfjárhlutfall í árslok 2010 var 26,6%.
 • Lausafjárstaða bankans er sterk. Í lok þriðja ársfjórðungs voru lausafjárhlutföll bankans samkvæmt skilgreiningu FME 43% og 27% en FME gerir kröfu um að þessi hlutföll séu yfir 20% og 5%.
 • Heildarútlán til viðskiptavina og fjármálafyrirtækja námu um 526 ma. kr., en innlán námu um 428 ma. kr. Heildarútlán í lok árs 2010 námu 546 ma. kr. og innlán 423 ma. kr.
 • Hlutfall innlána af útlánum var 81,4% í lok tímabils samanborið við 77,5% í árslok 2010.
 • Eigið fé í lok september var 132 ma. kr. samanborið við 121 ma. kr. í árslok 2010.
 • Enginn arður hefur verið greiddur til eigenda bankans frá stofnun hans árið 2008.

Útgáfa sértryggðra skuldabréfa

Íslandsbanki er fyrsta fjármálafyrirtækið sem gefur út verðbréf í íslensku Kauphöllinni eftir hrun en viðskipti með sértryggð skuldabréf útgefin af bankanum hefjast í dag. Þar með er stigið mikilvægt skref í enduruppbyggingu fjármálamarkaðar hér á landi. Innlán hafa verið undirstaða fjármögnunar bankans frá stofnun hans í október 2008 en samkvæmt fjármögnunarstefnu Íslandsbanka er gert ráð fyrir aukinni breidd í fjármögnun hans. Bréfin eru gefin út undir íslenskri löggjöf um sértryggð skuldabréf en samkvæmt henni eru gerðar miklar kröfur til útgefenda, s.s. að tryggingarsafnið standist sérstök vikuleg álagspróf með tilliti til vaxta og gengis gjaldmiðla.

Afskriftir, niðurfærslur og leiðréttingar til einstaklinga og fyrirtækja

Heildarafskriftir og eftirgjafir til einstaklinga og fyrirtækja frá stofnun bankans nema um 280 milljörðum króna, 65 milljarðar króna til einstaklinga og um 215 milljarðar til fyrirtækja sem endurspeglar stærð lánasafnanna. Um 17.700 einstaklingar og 2.700 fyrirtæki hafa fengið afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum. Afskriftir vegna gjaldþrota einstaklinga nema 9 milljörðum króna og 120 milljörðum króna vegna fyrirtækja. Ljóst er að enn á eftir að bætast við þessar tölur þar sem unnið er að fjárhagslegri endurskipulagningu einstaklinga og fyrirtækja.

Sameining Íslandsbanka og Byrs

Þann 17. nóvember samþykkti Alþingi sölu á hlut ríkisins í Byr en áður höfðu Fjármálaeftirlitið, Samkeppniseftirlitið og Eftirlitsstofnun EFTA samþykkt samrunann. Bankarnir tveir munu nú sameinast undir merkjum Íslandsbanka. Með sameiningunni verður til einn öflugasti banki landsins sem hefur það að leiðarljósi að veita persónulega og framúrskarandi þjónustu. Sameining höfuðstöðva fer fram í desember en sameining útibúa mun hefjast í janúar 2012. Sameining Byrs og Íslandsbanka er liður í mikilvægri hagræðingu í fjármálakerfinu en stjórnvöld, eftirlitsaðilar og eigendur bankans hafa lagt áherslu á slíka hagræðingu.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

„Þetta uppgjör endurspeglar að grunnrekstur bankans er að styrkjast og jafnvægi hefur aukist í rekstri Íslandsbanka. . Árið 2011 hefur verið helgað fjárhagslegri endurskipulagningu, bæði fyrirtækja og einstaklinga. Frá því að nýi bankinn var stofnaður hafa um 280 milljarðar króna verið afskrifaðir eða niðurfærðir til 2.700 fyrirtækja og 17.700 einstaklinga sem nú geta horft fram á veginn. Íslandsbanki hefur lagt sitt lóð á vogaskálarnar í enduruppbyggingu fjármálamarkaðarins hér á landi og hefur undanfarið unnið að útgáfu á sértryggðum skuldabréfum í kauphöll Íslands en bankinn er fyrsta fjármálafyrirtækið sem gefur út verðbréf eftir hrun. Að auki náðum við stórum áfanga þegar kaup Íslandsbanka á Byr voru samþykkt en sameiningin er einnig liður í mikilvægri hagræðingu á íslenskum fjármálamarkaði. Með sameiningunni varð til eitt öflugasta fjármálafyrirtæki á Íslandi."

1Skýrsla um starfsemi Bankasýslu ríkisins, 2011

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall