Afkoma Íslandsbanka árið 2009

14.04.2010 - Uppgjör

Afkoma Íslandsbanka á árinu 2009 var jákvæð um 23,9 milljarða króna og er tekjuskattur ársins áætlaður 4,7 milljarðar króna. Eiginfjárhlutfall bankans var um 19,8% sem er hærra en það 16% lágmark sem FME hefur sett bankanum. Arðsemi eiginfjár var 30% en enginn arður verður greiddur til eigenda bankans. Árið 2009 var fyrsta heila rekstrarár bankans og eru rekstrarniðurstöður ársins á undan því ekki samanburðarhæfar þar sem þær tóku einungis til 2 ½ mánaða tímabils. Ársreikningurinn er endurskoðaður og áritaður án fyrirvara af hálfu endurskoðenda bankans.

Helstu niðurstöður

 • Rekstrarniðurstaða var jákvæð um 23,9 ma. kr. eftir skatta og er tekjuskattur áætlaður 4,7 ma. kr. og greitt atvinnutryggingagjald á árinu 415 milljónir króna.
 • Hreinar vaxtatekjur námu 32 ma. kr. Hluti vaxtatekna er tilkominn vegna verðtryggðra eigna umfram verðtryggðar skuldir en verðbólga á árinu var 8,63%.
 • Hreinar þóknanatekjur námu 7,1 ma.
 • Hreinar fjármunatekjur námu alls 11,1 ma. kr. Þær eru að mestu leyti tilkomnar vegna gengishagnaðar á fyrri hluta ársins sem síðan er að stærstum hluta gjaldfærður sem virðisrýrnun vegna skertrar greiðslugetu lántaka með tekjur í íslenskum krónum en lán í erlendum myntum.
 • Nettó tekjufærsla vegna breytinga á virði keypts lánasafns er um 2 milljarðar. Hún samanstendur af gengishagnaði, tekjufærðu endurmati á virði keyptra lána og virðisrýrnun útlána og krafna.
 • Gjaldfært iðgjald í Tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta var 672 milljónir. Ekki er gjaldfært vegna framtíðarskuldbindinga við sjóðinn en gert er ráð fyrir að þessi fjárhæð tvöfaldist á næsta ári.
 • Kostnaðarhlutfall árið 2009 var 41,3%.
 • Heildarstærð efnahagsreiknings þann 31.12.09 var 717 ma. kr.
 • Arðsemi eigin fjár fyrir tímabilið var 30% á ársgrundvelli.
 • Enginn arður verður greiddur til eigenda bankans árið 2010 vegna afkomu 2009.
 • Eiginfjárhlutfall (CAD) við lok tímabilsins var 19,8% en það lágmark sem FME hefur sett bankanum er 16%.
 • Heildarútlán til viðskiptavina og fjármálafyrirtækja námu um 577 ma. kr., innlán námu um 479 ma. kr.
 • Hlutfall heildarinnlána af heildarútlánum var 83% í árslok.
 • Eigið fé í árslok nam 92 ma. kr.
 • Meðal stöðugildi samstæðunnar á árinu voru 1.039.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka

„Síðasta ár einkenndist af mikilli óvissu í efnahags- og atvinnulífinu og setti það mark sitt á starfsemi bankans á árinu. Undirliggjandi rekstur er traustur og hagnaður er af kjarnastarfsemi sem gerir bankann betur í stakk búinn til þess að takast á við krefjandi rekstarumhverfi. Bankinn greiðir opinber gjöld að upphæð 5.1 milljarðs króna í formi tekjuskatts og atvinnutryggingagjalds vegna rekstrarársins 2009.

Á liðnu starfsári var mikil áhersla lögð á að styrkja innviði bankans sem hefur kallað á fjölgun starfsmanna í eftirlits og stoðeiningum bankans. Því starfi verður haldið áfram á árinu 2010 enda mörg verkefni í gangi sem tengjast frekari endurskoðun og styrkingu á regluverki bankans."

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall