Afkoma Íslandsbanka 15. október - 31. desember 2008

07.12.2009 - Uppgjör
 • Hagnaður eftir skatta var 2,366 ma. kr. á tímabilinu og tekjuskattur er áætlaður 364 milljónir.
 • Hreinar vaxtatekjur námu 13,8 ma. kr. og hreinar þóknanatekjur 1,6 ma. kr. Stór hluti vaxtatekna er tilkominn vegna verðtryggðra eigna umfram verðtryggðar skuldir en verðbólga á tímabilinu var 4,83%.
 • Hreinar rekstrartekjur námu alls 37,6 ma. kr. Þær eru að stærstum hluta tilkomnar vegna gengishagnaðar sem síðan er að mestu leyti gjaldfærður sem virðisrýrnun vegna skertrar greiðslugetu lántaka með tekjur í íslenskum krónum en lán í erlendum myntum.
 • Virðisrýrnun útlána og krafna nam 47 ma. kr. Stærsti hluti hennar er tilkominn vegna ofangreindrar virðisrýrnunar gengistryggðra útlána en veiking krónunnar á tímabilinu hafði afar neikvæð áhrif á greiðslugetu margra lántakenda.
 • Gjaldfært iðgjald í Tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta var 605 milljónir. Ekki er gjaldfært vegna framtíðarskuldbindinga við sjóðinn.
 • Kostnaðarhlutfall var 8%. Kostnaðarhlutfall án gengishagnaðar og óreglulegra kostnaðarliða var 26%.
 • Heildarstærð efnahagsreiknings þann 31.12.08 var 658 ma. kr.
 • Arðsemi eigin fjár, fyrir tímabilið, var 17,2% á ársgrundvelli.
 • Eiginfjárhlutfall (CAD) við lok tímabilsins var 10,36%.
 • Heildarútlán til viðskiptavina og fjármálafyrirtækja námu um 513 ma. kr., innlán námu um 493 ma. kr.
 • Hlutfall heildarinnlána af heildarútlánum var 96% við lok tímabilsins.
 • Eigið fé í árslok nam 68 ma. kr.
 • Heildarfjöldi starfsmanna samstæðunnar var 1.034 við lok tímabilsins.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka

,,Rekstarniðurstaða bankans endurspeglar það ójafnvægi í efnahagsumhverfi hans sem einkenndi tímabilið sem uppgjörið tekur til. Má þar nefna háa verðbólgu og mikla veikingu krónunnar. Þessir þættir voru mjög afgerandi í rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja á þessum tíma og áhrifa þeirra gætir töluvert enn. Þessir þættir hafa einnig haft neikvæð áhrif á greiðslugetu einstaklinga og heimila. Ég tel þó jákvætt að staða fjölmargra fyrirtækja í dag er betri en við gerðum ráð fyrir þegar nýi bankinn hóf starfsemi sína fyrir rúmu ári síðan.

Efnahagsreikningur bankans endurspeglar ákveðið afturhvarf til hefðbundinnar bankastarfsemi á Íslandi þar sem útlán eru að stærstum hluta fjármögnuð með innlánum viðskiptavina.

Á ársafmæli bankans, þann 15. október sl., urðu ákveðin straumhvörf í rekstri hans, þegar Glitnir, fyrir hönd kröfuhafa, tók ákvörðun um að eignast 95% hlut í Íslandsbanka. Lausafjár- og eiginfjárstaða Íslandsbanka er traust og rekstrarhorfur góðar þó svo að ennþá sé töluverð óvissa í efnahagsumhverfinu."

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall