Stofnefnahagsreikningur Íslandsbanka birtur

28.09.2009

Í kjölfar þess að samningar tókust á milli Íslandsbanka, skilanefndar Glitnis, fyrir hönd kröfuhafa og íslenska ríkisins hefur Íslandsbanki ákveðið að birta stofnefnahagsreikning bankans og er hann dagsettur 15 október 2008.

Samkvæmt nýbirtum stofnefnahagsreikningi eru eignir Íslandsbanka um 629 milljarðar.

Helstu liðir á eignahlið stofnefnahagsreikningsins eru lausafé að fjárhæð ríflega 53 milljarðar, útlán til viðskiptavina um 477 milljarðar og ógreitt hlutafjárloforð að fjárhæð rúmlega 64 milljarðar króna. Þessi upphæð hefur nú verið að fullu greidd til bankans sem eiginfjárframlag ríkisins.

Útlánasafn bankans er vel dreift en um 32% útlána eru til einstaklinga, um 16% til sjávarútvegsfyrirtækja, 14% til fasteignafélaga, 11% til fjárfestingafélaga og 27% til annarra atvinnugreina.

Á skuldahlið efnahagsreikningsins nema innlán frá viðskiptavinum samtals um 424 milljörðum. Innlánin skiptast í innlán fyrirtækja og einstaklinga, samtals um 372 milljarðar og innlán frá fjármálastofnunum, samtals um 52 milljarðar. Aðrar skuldir eru samtals um 83 milljarðar króna. Þá nemur skuldabréf vegna samninga við Glitni samtals um 52 milljörðum króna en það skuldabréf fellur niður kjósi kröfuhafar að eignast 95% í Íslandsbanka.

Íslandsbanki hefur náð að breyta umtalsverðum hluta óverðtryggðra skulda sinna í verðtryggðar skuldir. Þetta hefur minnkað verðtryggingarójöfnuð bankans og er ójöfnuðurinn metinn ásættanlegur miðað við núverandi aðstæður.

Við upphaflegan flutning á eignum og skuldum Glitnis yfir til Íslandsbanka var töluverður munur á myntsamsetningu  þeirra.  Eignirnar, sem eru aðallega útlán, eru að verulegu leyti í erlendri mynt en skuldirnar eru aðallega innlán í ISK frá innlendri starfsemi.

Nokkur hluti útlána bankans í erlendri mynt er til viðskiptavina sem eru með tekjustreymi í íslenskum krónum og eru þau lán að verulegu leyti meðhöndluð sem útlán í ISK.

Það er mat bankans að núverandi gjaldeyrisójöfnuður bankans sé vel viðráðanlegur.

Áætlanir Íslandsbanka gera ráð fyrir að hann sé rekinn með ásættanlegri arðsemi.

Fjármálaeftirlitið birti þann 14. nóvember 2008 bráðabirgðaefnahagsreikning bankans. Samkvæmt honum voru heildareignir nýja bankans nokkuð hærri en samkvæmt nýbirtum stofnefnahagsreikningi. Það skýrist í meginatriðum af því að við endanlega ákvörðun um yfirfærslu á eignum var ákveðið að yfirtaka færri lán en gert hafði verið ráð fyrir í bráðabirgðaefnahagsreikningnum.

,,Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að stofnefnahagsreikningur bankans liggi nú fyrir þar sem hann skapar bankanum traustan starfsgrundvöll.  Þessi nýi stofnefnahagsreikningur er sá grunnur sem við þurfum til þess að geta þjónað heimilum og  fyrirtækjum í landinu. Samsetning stofnefnahagsreikningsins endurspeglar ákveðið afturhvarf til hefðbundinnar bankastarfsemi þar sem útlán eru að stærstum hluta fjármögnuð með innlánum viðskiptavina."

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall