Almennur fyrirvari
Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu. Öllum viðskiptum með fjármálagerninga fylgir ávallt áhætta. Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um né tryggingu fyrir ávöxtun í framtíð.

Netspjall