MiFID - Lög og reglur

Upplýsingar fyrir fjárfesta

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vandlega lög um verðbréfaviðskipti og reglugerð um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja sem finna má hér til hliðar.

Fjárfestar eru eindregið hvattir til að kynna sér vel eftirfarandi upplýsingar og reglur Íslandsbanka tengt verðbréfaviðskiptum.

Helstu úrskurðar- og réttarúrræði viðskiptavina

Um MiFID

Ný löggjöf á sviði verðbréfaviðskipta tók gildi 1. nóvember 2007. Löggjöfin byggir á tilskipun Evrópusambandsins (ESB) um markaði fyrir fjármálagerninga (Markets in Financial Instruments Directive, skammstafað MiFID). Tilskipun þessi hefur í för með sér umfangsmiklar breytingar á reglum um verðbréfaviðskipti innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) og hafa þær áhrif á samskipti fjármálafyrirtækja og viðskiptavina þeirra.

Á hverja hafa nýju lögin áhrif?

Breytingarnar hafa áhrif á alla þá einstaklinga og fyrirtæki (lögaðila) sem eiga í verðbréfaviðskiptum. Tilskipunin kemur viðskiptavinum til góða þar sem henni er ætlað að vernda fjárfesta, auka gegnsæi og stuðla að virkari samkeppni. Með setningu MiFID-laganna aukast jafnframt kröfur um nákvæmni upplýsinga. Slík ákvæði auðvelda viðskiptavinum að taka ákvarðanir um fjárfestingar og auk þess njóta þeir góðs af betra skipulagi um fjárfestingar og meiri verndar.

Tilgangurinn með MiFID er að koma á laggirnar einum evrópskum markaði fyrir fjárfestingarþjónustu. Einnig til að bregðast við breytingum og nýjungum í öryggismálum og uppfæra með því lög og reglur. Tilskipunin á að vernda fjárfesta með því að gera markaði dýpri og samkeppnishæfari og betur í stakk búna til að bregðast við hugsanlegum svikum og misnotkun.

MiFID lögunum er ætlað að breikka gildissvið laga um fjármálaþjónustu í Evrópu og ná til meirihluta fjármálafyrirtækja sem starfa á Evrópska efnahagssvæðinu (EES). Þær gilda meðal annars um fjárfestingarbanka, sjóðstýringarfyrirtæki og verðbréfamiðlanir.

Íslandsbanka ber, samkvæmt MiFID, að flokka viðskiptavini sína í almenna fjárfesta, fagfjárfesta eða viðurkennda gagnaðila, til að endurspegla mismunandi stöðu þeirra. Þetta þýðir að vernd viðskiptavina verður mismikil eftir því í hvaða flokki þeir lenda. Þjónustan verður sniðin sem best að ákveðnum viðmiðum. Sem dæmi má nefna að fjármálafyrirtæki sem veitir almennum fjárfesti fjárfestingarráðgjöf skal afla sér upplýsinga um þekkingu hans og reynslu á sviði viðkomandi tegundar verðbréfaviðskipta, fjárhagsstöðu hans og markmið með fyrirhugaðri fjárfestingu, þannig að því sé kleift að veita honum ráðleggingar um hvaða verðbréfaviðskipti hæfi honum. MiFID gerir fyrirtækjum skylt að tryggja að allar upplýsingar, þar með talin markaðssamskipti við viðskiptavini eða hugsanlega viðskiptavini, séu sanngjarnar, skýrar og ekki á nokkurn hátt misvísandi.

Viðskiptavinir Netbanka geta samþykkt skilmála samnings um verðbréfaviðskipti hjá Íslandsbanka og Verklagsreglur Íslandsbanka um framkvæmd viðskiptafyrirmæla, auk annarra atriða sem lúta að framkvæmd viðskipta. Að auki getur viðskiptavinur veitt nauðsynlegar upplýsingar með því að svara spurningalista vegna verðbréfaviðskipta í Netbankanum.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?
Afhverju ekki?
Hætta við

Ábending þín er notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Íslandsbanka. Vantar þig aðstoð sem krefst þess að við svörum þér má hafa samband við Þjónustuver Íslandsbanka.

Netspjall